ELTRADE CLOUD

Дистанционна връзка с вашите фискални устройства от ЕЛТРЕЙД

Следете от разстояние продажби и отчети

Програмирайте дистанционно артикули, оператори,
клиенти, департаменти, цени, баркодове

Извършвайте складови операции

Безплатно мобилно приложение ELTRADE Cloud Modile

ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА

eltrade_a1
Eltrade A1
Eltrade B1
Eltrade A3

ELTRADE Cloud Mobile

Безплатно мобилно приложение за клиенти с активирана услуга ELTRADE Cloud

Ако сте абонати на услугата, можете да инсталирате на мобилното си устройство приложението ELTRADE Cloud Mobile, като го изтеглите безплатно от Google Play Store и App Store. Приложението не дублира функционалностите на програмата, активирана на работен компютър, а е създадено с цел да визуализира набор от справки директно върху мобилно устройство. Независимо дали сте извън офиса или на път, лесно и бързо можете да проверите през телефона си продажбите за деня, седмицата или пък за предходни седмици. Графичната визуализация на справките дава още по-добра представа за движението на оборотите.

Видът на справките зависи от абонаментния план, който ползвате. Ако нивото е ELTRADE Cloud Start, достъпвате само данни за общите обороти в стойност. В случай че имате абонамент за нива ELTRADE Light или ELTRADE Premium, освен посочените справки, ще получавате информация и за оборота по стокови групи за текущия ден и за предходни дни, ще следите кои са най-продаваните артикули за деня или за минал период.  

Функционалности

отчети и справки

От фискалното устройство към облака се изпраща информация за продажби (касови бележки) и отчети.

отдалечено програмиране

От облака към касовия апарат се изпращат данни за департаменти, оператори, артикули, баркодове, клиенти.

складови функции

Системата дава възможност за следене на наличностите на ниво артикул и обект, както и за въвеждане на документи.

промоция

Изберете за своя бизнес касов апарат от ЕЛТРЕЙД и ползвайте месеца безплатно Eltrade Cloud Premium

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ В НЯКОЛКО СТЪПКИ

Съгласие за обработка
на данни

За да ползвате услугата, попълнeте и заверeте нотариално Декларация за съгласие с Общите условия или подпишете декларацията с електронен подпис на управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Предайте декларацията на вашата сервизна фирма.

Създаване на бизнес
(вид дейност)

Регистрирайте се на сайта и създайте свой потребителски профил (бизнес) за управление на касовите апарати. Дайте достъп до информацията на вашите счетоводители и служители.

Избор на
абонаментен план

Ползвайте безплатно ELTRADE Cloud за период от 3 месеца, след което, ако решите, можете да изберете един от трите абонаментни плана и да заплатите абонамента за услугата на сервизния център, който ви обслужва.

Намерете офис на Елтрейд или на наш дистрибутор

ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА

  • Потребителят, създал бизнеса, е негов собственик и има пълни права над него.
  • Единствено собственикът на бизнеса може да дефинира обекти в него и да добавя касови апарати към тях.
  • Само собственикът дава достъп на други потребители до базата данни, като указва нивото на достъп на новия потребител.
  • Един потребител (например счетоводител) може да получи достъп до бизнесите на различни собственици.
Ниво на достъп
Създава бизнес
Вижда справки
Вижда номенклатури
Генерира складови документи
Собственик
Наблюдател
Оператор
Мениджър

Ниво на достъп

Собственик

Създава бизнес
Вижда справки
Вижда номенклатури
Генерира складови документи

Ниво на достъп

Наблюдател

Създава бизнес
Вижда справки
Вижда номенклатури
Генерира складови документи

Ниво на достъп

Оператор

Създава бизнес
Вижда справки
Вижда номенклатури
Генерира складови документи

Ниво на достъп

Администратор

Създава бизнес
Вижда справки
Вижда номенклатури
Генерира складови документи

Имам три магазина за хранителни стоки с 6 касови апарата. Откакто
ползвам услугата, получавам накуп финансовата информация и без
никакви усилия осигурявам на своя счетоводител достъп до нея, за
да осчетоводи продажбите. Невероятно удобство!

Йордан Тотев,
Собственик на верига магазини

Имам три магазина за хранителни стоки с 6 касови апарата. Откакто
ползвам услугата, получавам накуп финансовата информация и без
никакви усилия осигурявам на своя счетоводител достъп до нея, за
да осчетоводи продажбите. Невероятно удобство!

Йордан Тотев,
Собственик на верига магазини

цени

Минималният период на договора е една година.

Eltrade cloud

PROMO

0 лв.

Регистрирайте се и ползвайте 3 месеца безплатно всички нива на облачната услуга със складови функции 

3 лв.

на месец за 1 устройство

Дневен и месечен отчет
Касови бележки
Отдалечено програмиране
Складови фукнции

6 лв.

на месец за 1 устройство

Дневен и месечен отчет
Касови бележки
Отдалечено програмиране
Складови фукнции

8 лв.

на месец за 1 устройство

Дневен и месечен отчет
Касови бележки
Отдалечено програмиране
Складови фукнции

*Цените са с ДДС. ЕЛТРЕЙД си запазва правото да ги променя.

Към началото