ELTRADE CLOUD

Дистанционна връзка с вашите фискални устройства от ЕЛТРЕЙД

Следете от разстояние продажби и отчети

Програмирайте дистанционно артикули, оператори,
клиенти, департаменти, цени, баркодове

Извършвайте складови операции

Мобилно приложение ELTRADE Cloud Mobile

Използвайте мобилно устройство за бързо и лесно извършване на продажби

ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА

eltrade_a1
Eltrade A1
Eltrade B1
Eltrade A3

Функционалности

отчети и справки

От фискалното устройство към облака се изпраща информация за продажби (касови бележки) и отчети.

отдалечено програмиране

От облака към касовия апарат се изпращат данни за департаменти, оператори, артикули, баркодове, клиенти.

складови функции

Системата дава възможност за следене на наличностите на ниво артикул и обект, както и за въвеждане на документи.

промоция

Изберете за своя бизнес касов апарат от ЕЛТРЕЙД и ползвайте месеца безплатно Eltrade Cloud Premium

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ В НЯКОЛКО СТЪПКИ

Съгласие за обработка
на данни

За да ползвате услугата, попълнeте Декларация за съгласие с Общите условия за ползване на услугата или подпишете декларацията с електронен подпис на управителя на фирмата или упълномощено от него лице. Предайте декларацията на вашата сервизна фирма.

Създаване на бизнес
(вид дейност)

Регистрирайте се на сайта и създайте свой потребителски профил (бизнес) за управление на касовите апарати. Дайте достъп до информацията на вашите счетоводители и служители.

Избор на
абонаментен план

Ползвайте безплатно ELTRADE Cloud за период от 3 месеца, след което, ако решите, можете да изберете един от трите абонаментни плана и да заплатите абонамента за услугата на сервизния център, който ви обслужва.

Намерете офис на Елтрейд или на наш дистрибутор

ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА

  • Потребителят, създал бизнеса, е негов собственик и има пълни права над него.
  • Единствено собственикът на бизнеса може да дефинира обекти в него и да добавя касови апарати към тях.
  • Само собственикът дава достъп на други потребители до базата данни, като указва нивото на достъп на новия потребител.
  • Един потребител (например счетоводител) може да получи достъп до бизнесите на различни собственици.
Ниво на достъп
Създава бизнес
Вижда справки
Вижда номенклатури
Генерира складови документи
Собственик
Наблюдател
Оператор
Мениджър

Вижте как работи облачната услуга ELTRADE Cloud

Направете справка за Вашия бизнес от Вашия мобилен телефон!
Сега е моментът!

ELTRADE Cloud Mobile е мобилно приложение, което осигурява достъп по всяко време до полезна информация за продажбите на фирмата. Приложението визуализира набор от графични справки директно върху мобилно устройство, които показват: дневния и седмичния оборот; оборота за предходни седмици; оборота по стокови групи за текущия ден и за предходни дни; най-продаваните артикули за текущия ден и за предходни дни

Видът на справките зависи от абонаментния план и вида на фискалното устройство. Ако клиентът ползва ниво Start, достъпва данните за дневните и месечните обороти в стойност. В случай че абонаментът е за ниво Light или Premium – тогава получава справки и справки по артикули и стокови групи. Напомняме, че фискалните принтери могат да се свържат само с ниво Start. Може да инсталирате  приложението на мобилното си устройство, като го изтегли от Google Play Store и App StoreАко имате нужда от съдействие, обадете се и ние ще го инсталираме.

Вижте как работи приложението ЕLTRADE Cloud Mobile

Минималният период на договора е една година

PROMO

0 лв.

за новореги-
стрирано устройство

3 месеца
безплатен
абонамент за
всички нива на услугата 

3 лв.

на месец за 1 устройство

Дневен и месечен отчет
Касови бележки
Отдалечено програмиране
Складови функции

6 лв.

на месец за 1 устройство

Дневен и месечен отчет
Касови бележки
Отдалечено програмиране
Складови функции

8 лв.

на месец за 1 устройство

Дневен и месечен отчет
Касови бележки
Отдалечено програмиране
Складови функции

POS

0 лв.

за абонати на
Light / Premium

Бързо и лесно извършване на продажби на мобилно устройство с ОС Android 

*Цените са с ДДС. ЕЛТРЕЙД си запазва правото да ги променя.

Към началото